català : español
psicologiainfantil.cat
Travessera de Gràcia, nº18 Àtic 1a   -   tel. 652 87 94 32   -   mòb. 652 87 94 32

Neuropsicologia clínica

La neuropsicologia estudia la relació entre una lesió o funcionament anòmal cerebral i les possibles repercussions cognitives, emocionals, psicològiques i funcionals en l’individu.


Des de l’àmbit neuropsicològic es poden detectar i tractar tots aquells problemes que presenten els nostres nens i adolescents a les escoles i que els afecta i els causa un baix rendiment escolar, amb la conseqüent afectació a l’autoestima i benestar.


El primer pas sempre és una entrevista amb els pares per poder conèixer la història evolutiva i familiar de l’infant. Caldrà també rebre informació per part de l’escola per saber com es manifesten en aquest àmbit les dificultats. El següent pas serà una avaluació neuropsicològica exhaustiva del nen per poder acotar quines funcions cognitives estan preservades i quines estan afectades, de quina manera. En el moment en què es realitza el diagnòstic s’elabora el pla de treball específic pel nen, essent, en la majoria dels casos, molt recomanable una reeducació.


Per poder treballar amb qualitat i eficàcia nosaltres sempre treballem en equip. És important una bona coordinació amb la família i amb l’escola, i en el cas que sigui possible, amb professors particulars o qualsevol persona que estigui relacionada amb el nen (cangurs, monitors de menjador, monitors de lleure, esplais..). Les dificultats del nen les podrem observar de manera majoritària en l’àmbit acadèmic, però caldrà treballar amb tot l’entorn si volem ajudar l’infant.


Psicologia infantil i juvenil
Problemes més freqüents
  • Discapacitat intel·lectual (retard maduratiu)
  • Estimulació primerenca
  • Trastorn de l'atenció: Traston per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDA/TDAH)
  • Dèficits perceptius i d’orientació visoespacial
  • Trastorns de la memòria
  • Trastorns del llenguatge
  • Trastorns de la lecto-escriptura (dislèxia, disortografia, disgrafia...)
  • Trastorn del càlcul
  • Dificultats en la planificació de tasques escolars
  • Tècniques d’estudi
Informació legal
x

Empresa: ANNA CLARET I MARTIN

NIF: 40.991.894-Y

Adreça: Travessera de Gràcia, nº18 Àtic 1a - Barcelona 08021

Telèfon fixe: 652 87 94 32

E-mail: info@psicologiainfantil.cat

Valid XHTML 1.0 Transitional